آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 151

Homayoon

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Hasan Kasaee
MohammadReza Lotfi
Naser Farhangfar

Announcer:

Fakhri Nikzaad

Vocal Lyrics:

Foroughi Bastami , BabaTaher

گلهای تازه ۱۵۱

همایون

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

حسن کسائی (نی)
محمدرضا لطفی (تار)
ناصر فرهنگفر (تنبک)

گوینده:

فخری نیکزاد

غزل آواز:

فروغی بسطامی ، باباطاهر

چه خلاف سر زد از ما که درِ سرای بستی
برِ دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
سر شانه را شکستم به بهانۀ تطاول
که به حلقه‌حلقه زلفت نکند درازدستی
ز تو خواهش غرامت نکند تنی که کُشتی
ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خَستی
به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم
ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی


یا رب به خدایی خدائیت
وانگه به کمالِ کبریائیت
از عمر آنچه هست بر جای
 بستان و به عمر لیلی افزای
پروردۀ عشق شد سرشتم
بی‌عشق مباد سَرنوشتم


شبِ تاریک و سنگستان و من مست
قدح از دستِ من افتاد و نشکست
نگه‌دارنده‌اش نیکو نگه داشت
و گرنه صد قدح نفتاده بشکست

;

گلهای تازه ۱۵۱

آثار مرتبط

نظرات کاربران