آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 147

SeGah

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

MohammadReza Lotfi

Arrangement:

Javad Maroufi

Composer:

MohammdReza Lotfi

Announcer:

Fakhri Nikzaad

PoetTasnif:

Tabib-e Esfahani

Vocal Lyrics:

Sadi

گلهای تازه ۱۴۷

سه گاه

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

محمدرضا لطفی (تار)

تنظیم:

جواد معروفی

آهنگساز:

محمدرضا لطفی

گوینده:

فخری نیکزاد

اشعار تصنیف:

طبیب اصفهانی

غزل آواز:

سعدی

غزل آواز:
شکست عهد مودت نگار دلبندم
برید مهر و وفا یار سست پیوندم
به خاک پای عزیزان که از محبت دوست
دل از محبت دنیا و آخرت کندم
تطاولی که تو کردی به دوستی با من
من آن به دشمن خون خوار خویش نپسندم
اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی
هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم
به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان
که من به پای تو در مردن آرزومندم
بیا بیا صنما کز سر پریشانی
نماند جز سر زلف تو هیچ پابندم
به خنده گفت که سعدی از این خطر بگریز
کجا روم که به زندان عشق دربندم


شعر تصنیف:
غمت در نهانخانه‌ی دل نشیند
به نازی که لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند
خلد گر به پا خاری آسان برآرم
چه سازم به خاری که در دل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایی به شاهی مقابل نشیند

;

گلهای تازه ۱۴۷

آثار مرتبط

نظرات کاربران