آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 144

BayatTork

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ahmad Ebadi
AmirNaser Eftetah

Announcer:

Azar Pajouhesh

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۱۴۴

بیات ترک

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
امیرناصر افتتاح (تنبک)

گوینده:

آذر پژوهش

غزل آواز:

حافظ

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید
جرعه‌ای ده که به میخانۀ ارباب کرم
هر حریفی ز پی ملتمسی می‌آید
دوست را گر سرِ پرسیدنِ بیمارِ غم است
گو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آید
خبر بلبلِ این باغ بپرسید که من
ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید
یار دارد سرِ صیدِ دلِ حافظ یاران
شاهبازی به شکارِ مگسی می‌آید

;

گلهای تازه ۱۴۴

آثار مرتبط

نظرات کاربران