آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 138

BayatEsfahan

Vocal:

MohammdReza Shajarian - Simin Ghanem

Musicians:

Ali Tajvidi
Mansour Saremi

Composer:

Ali Tajvidi

Announcer:

Reza Moeini

PoetTasnif:

Abdollah Olfat

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۱۳۸

بیات اصفهان

آواز:

محمدرضا شجریان - سیمین غانم

نوازندگان:

علی تجویدی (ویولن)
منصور صارمی (سنتور)

آهنگساز:

علی تجویدی

گوینده:

رضا معینی

اشعار تصنیف:

عبدالله الفت

غزل آواز:

حافظ

تصنیف با صدای «سیمین غانم»:
 بسوزان، بسوزان، بسوزان
شعرهایم را بسوزان
خاطرات عمر شیرین مرا
یادبود عشق دیرین مرا
در سکوت بی‌سرانجام بیابان
آتشی از استخوانم برفروزان
در میان بوته‌های خشک بی‌جان
بر غبار آسمان‌گرد بیابان
بسوزان، بسوزان، شعرهایم را بسوزان
برگ برگ خاطراتم را بسوزان
تا نماند قصّه‌ای از آشنایی
تا شود خاموش فریاد جدایی
تا نماند دیگر از من یادگاری
در خزانی یا بهاری
بسوزان، بسوزان، شعرهایم را بسوزان
برگ‌برگ خاطراتم را بسوزان
تا نماند قصّه‌ای از آشنایی
تا شود خاموش فریاد جدایی
تا نماند دیگر از من یادگاری
در خزانی یا بهاری
بسوزان، بسوزان، شعرهایم را بسوزان
برگ‌برگ خاطراتم را بسوزان


غزل آواز شجریان:
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
وندرین کار دل خویش به دریا فکنم
از دل‌ تنگِ گنهکار برآرم آهی
کاتش اندر گنه آدم و حوّا فکنم
خورده‌ام تیرِ فلک باده بده تا سرمست
عُقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم
جرعۀ جام بر این تخت روان افشانم
غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم
مایۀ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست
می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم
حافظا تکیه بر ایّام چو سهوست و خط
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم
 

;

گلهای تازه ۱۳۸

آثار مرتبط

نظرات کاربران