آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 72

BayatTork

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Asadollah Malek
Farhang Sharif
AmirNaser Eftetah

Announcer:

Azar Pajouhesh

Vocal Lyrics:

MohammadReza Shafiei Kadkani

گلهای تازه ۷۲

بیات ترک

مهتاب شبانگاه

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

اسدالله ملک
فرهنگ شریف
امیرناصر افتتاح

گوینده:

آذر پژوهش

غزل آواز:

محمدرضا شفیعی کدکنی

ارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
وین دردِ نهان سوز نهفتن نتوانم
تو گرمِ سخن گفتن و از جامِ نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم
شادم به خیالِ تو چو مهتابِ شبانگاه
گر دامنِ وصلِ تو گرفتن نتوانم
با پرتوِ ماه آیم و چون سایه ی دیوار
گامی ز سرِ کوی تو رفتن نتوانم
دور از تو، منِ سوخته در دامنِ شب ها
چون شمعِ سَحَر یک مژه خفتن نتوانم
فریاد ز بی مهری ات ای گل که درین باغ
چون غنچه ی پاییز شکفتن نتوانم
ای چشمِ سخن گوی تو بشنو ز نگاهم
دارم سخنی با تو وگفتن نتوانم

;

گلهای تازه ۷۲

آثار مرتبط

نظرات کاربران