آثار رادیویی / برگ سبز

Barge Sabz 245

SeGah

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ahmad Ebadi - Jalil Shahnaz - Homayoun Khorram

Announcer:

Roshanak

Vocal Lyrics:

Hafez & Sadi

برگ سبز ۲۴۵

سه گاه

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار ) ، جلیل شهناز (تار) ، همایون خرم (ویولن)

گوینده:

روشنک

غزل آواز:

حافظ و سعدی

خوش می روی به تنها ، تنها فدای جانت
مدهوش می گذاری ، یارانِ مهربانت
در آیینه نظر کن تا خویشتن ببینی
کز حُسن خود بماند انگشت در دهانت

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
تا درختِ دوستی کی بَر دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

ای گلبن خرامان بر دوستان نگه کن
تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت
هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد
پیکان غمزه در دل ، ابروی چون کمانت
من فتنه زمانم وآن دوستان که داری
بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت

;

برگ سبز ۲۴۵

آثار مرتبط

نظرات کاربران