آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 66

AboAta

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Jalil Shahnaz
Habibollah Badiee
Jahangir Malek

Announcer:

Azar Pajouhesh

PoetText:

Hafez & Roudaki

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۶۶

ابوعطا

بوی جوی مولیان

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

حبیب‌الله بدیعی (ویولن)
جلیل شهناز (تار)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

آذر پژوهش

اشعار متن:

حافظ و رودکی

غزل آواز:

حافظ

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو

ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب کاری بوالعجب روزی پریشان عالمی

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید جهان‌سوزی نه خامی بی‌غمی

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به‌دست

عالمی دیگر بباید سوخت وز نو آدمی

خیز تا خاطر بدان تُرک سمرقندی دهیم

کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

حافظ (غزل)

 

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

حافظ (غزل)

 

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید جهان‌سوزی نه خامی بی‌غمی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

حافظ (غزل)

 

بوی جوی مولیان آید همی

یادِ یار مهربان آید همی

رودکی (غزل)

 

گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای دوست

کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی

حافظ (غزل)

 

گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای دوست

کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی

حافظ (غزل)

 

;

گلهای تازه ۶۶

آثار مرتبط

نظرات کاربران