تک آهنگ ها / از خون جوانان وطن

Az Khoune Javanane Vatan

Dashti

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Sheida Ensemble

Arrangement:

MohammadReza Lorfi

Composer:

Aref Ghazvini

Poet:

Aref Ghazvini

از خون جوانان وطن

دشتی

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

گروه شیدا

تنظیم:

محمدرضا لطفی

آهنگساز:

عارف قزوینی

شاعر:

عارف قزوینی

از خونِ جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سروِ قدشان، سرو خمیده

چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

از ابرِ کرم، خطّهٔ ری رشکِ خُتَن شد
دلتنگ چو من مرغِ قفس بهرِ وطن شد

چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ
 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدعیان در طلبش بی خبرانند
کآن را که خبر شد خبری باز نیامد


از خونِ جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سروِ قدشان، سرو خمیده

چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

;

از خون جوانان وطن

آثار مرتبط

نظرات کاربران