آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 97

SeGah

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Habibollah Badiee
Mansour Saremi
Jahangir Malek

Announcer:

Fakhri Nikzaad

Vocal Lyrics:

Sadi

گلهای تازه ۹۷

سه گاه

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

حبیب‌الله بدیعی (ویولن)
منصور صارمی (سنتور)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

فخری نیکزاد

غزل آواز:

سعدی

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم
به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم
نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

;

گلهای تازه ۹۷

آثار مرتبط

نظرات کاربران