اجراهای خصوصی / مرغ سخندان

Morghe Sokhandaan

Mahoor

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Habibollah Badiee

Poet:

Sadi

مرغ سخندان

ماهور

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

حبیب‌الله بدیعی (ویولن)

شاعر:

سعدی

اجرا به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۵ در مونیخ آلمان

در پایان اجرا سخنان جناب بهمن بوستان را میشنویم.

اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم

چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

دلم صد بار میگوید که چشم از فتنه بر هم نه
دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم

رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی
خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم

به دریایی درافتادم که پایانش نمیبینم
کسی را پنجه افکندم که درمانش نمیدانم

فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید
که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم

مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی
شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم

شبان آهسته مینالم مگر دردم نهان ماند
به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم

دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت
من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم

من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت
هنوز آواز می آید که سعدی در گلستانم

 

 

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم

گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم
باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم

گر چنان است که روزی من مسکین گدا را
به در غیر ببینی ز بر خویش برانم

من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم
نه در اندیشه که خود را زکمندت برهانم

گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن
که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم

من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم
که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانم

;

مرغ سخندان

آثار مرتبط

نظرات کاربران