آثار رادیویی / گل های تازه

Golhay-e Taze 85

Shoor

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ltfollah Majd
Parviz Yahaghi
Jahangir Malek

Announcer:

Fakhri Nikzaad

Vocal Lyrics:

Hafez

گلهای تازه ۸۵

شور

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

لطف‌الله مجد (تار)
پرویز یاحقی (ویولن)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

فخری نیکزاد

غزل آواز:

حافظ

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کارِ چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمعِ سرگرفته دگر چهره برفروخت

وین پیرِ سالخورده جوانی ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت

وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

بارِ غمی که خاطرِ ما خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

زنهار از آن عبارتِ شیرینِ دلفریب

گویی که پسته‌ی تو سخن در شکر گرفت

هر سروقد که بر مَه و خور جلوه می‌فروخت

چون تو درآمدی پیِ کاری دگر گرفت

زین قصه هفت گنبدِ افلاک پرصداست

کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

;

گلهای تازه ۸۵

آثار مرتبط

نظرات کاربران