آثار رادیویی / یک شاخه گل

Yek Shakhe Gol 447

Nava

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ahmad Ebadi
Parviz Yahaghi
AmirNaser Eftetah

Announcer:

Firouze AmirMoez

Vocal Lyrics:

Sadi

یک شاخه گل ۴۴۷

نوا

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
پرویز یاحقی (ویولن)
امیرناصر افتتاح (تنبک)

گوینده:

فیروزه امیرمعز

غزل آواز:

سعدی

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند
سروران در ره سودای تو خاک قدمند
شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق
خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند
گاه گاهی بگذر در صف دلسوختگان
تا ثناییت بگویند و دعایی بدمند
هر خم از جعد پریشان تو زندان دلیست
تا نگویی که اسیران کمند تو کمند
زین امیران ملاحت که تو بینی بر خلق
به شکایت نتوان رفت که ایشان حکمند
بندگان را نه گزیرست ز حکمت نه گریز
چه کنند ار بکشی ور بنوازی خدمند
جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست؟
گنج و مارو گل و خار و غم و شادی به همند
غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس
نشناسی که جگر سوختگان در المند
تو سبکبار قوی حال کجا دریابی
که ضعیفان غمت بارکشان ستمند
سعدیا عاشق صادق زبلا نگریزد
سست عهدان ارادت ز ملامت برمند

;

یک شاخه گل ۴۴۷

آثار مرتبط

نظرات کاربران