آثار رادیویی / یک شاخه گل

Yek Shakhe Gol 439

Mahoor

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ahmad Ebadi
Parviz Yahaghi
Majid Najahi
Jahangir Malek

Announcer:

Firouze AmirMoez

Vocal Lyrics:

Sadi

یک شاخه گل ۴۳۹

ماهور

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
پرویز یاحقی (ویولن)
مجید نجاحی (سنتور)
جهانگیر ملک (تنبک)

گوینده:

فیروزه امیرمعز

غزل آواز:

سعدی

بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت
به شرط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت
ملامت من مسکین کسی کند که نداند
که عشق تا به چه حدست و حسن تا به چه غایت
کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید
مگر هم آینه گوید چنانکه هست حکایت
ملامت من مسکین کسی کند که نداند
که عشق تا به چه حدست و حسن تا به چه غایت
کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید
مگر هم آینه گوید چنانکه هست حکایت
مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان
هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت

;

یک شاخه گل ۴۳۹

آثار مرتبط

نظرات کاربران