آثار رادیویی / یک شاخه گل

Yek Shakhe Gol 418

Homayoon

Vocal:

MohammdReza Shajarian , Mahmoudi Khansari

Musicians:

Ahmad Ebadi
Jalil Shahnaz
Parviz Yahaghi
AliAsghar Bahari
Reza Varzande
Jahangir Malek
AmirNaser Eftetah

Composer:

Morteza Mahjoubi

Announcer:

Roshanak

Vocal Lyrics:

Hafez , Jaami

یک شاخه گل ۴۱۸

همایون

آواز:

محمدرضا شجریان ، محمود محمودی خوانساری

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
جلیل شهناز (تار)
پرویز یاحقی (ویولن)
رضا ورزنده (سنتور)
علی‌اصغر بهاری (کمانچه)
جهانگیر ملک (تنبک)
امیرناصر افتتاح (تنبک)

آهنگساز:

مرتضی محجوبی

گوینده:

روشنک

غزل آواز:

حافظ ، جامی

غزل آواز محمودی خوانساری:
ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
اری شود لیک به خون جگر شود
خواهم شدن به میکده گریان ودادخواه
کز دست غم خلاص من ان جا مگر شود
ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود


غزل آواز شجریان:
آن ترک مست بین که مستانه می رود
شهری اسیر کرده سوی خانه می رود
هرجانبی که جلوه کنان روی می نهد
با او هزار عاشق دیوانه می رود
جانم زتن رمید به سودای خال او
مرغ از قفس پریده سوی دانه می رود
از جان رفته پیش رخش می کنم گله
با اشنا حکایت بیگانه می رود
زاهد به خلد مایل وعاشق به کوی دوست
بلبل به باغ وجغد به ویرانه می رود

;

یک شاخه گل ۴۱۸

آثار مرتبط

نظرات کاربران