آثار رادیویی / یک شاخه گل

Yek Shakhe Gol 410

Afshari

Vocal:

MohammdReza Shajarian , Mahmoudi Khansari

Musicians:

Ahmad Ebadi
Jalil Shahnaz
Parviz Yahaghi
Lotfollah Majd
Majid Najahi

Composer:

Javad Maroufi

Announcer:

Azar Pajouhesh

Vocal Lyrics:

Ranji Tehrani , Araghi

یک شاخه گل ۴۱۰

افشاری

آواز:

محمدرضا شجریان ، محمود محمودی خوانساری

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
جلیل شهناز (تار)
پرویز یاحقی (ویولن)
لطف‌الله مجد (تار)
مجید نجاحی (سنتور)

آهنگساز:

جواد معروفی

گوینده:

آذر پژوهش

غزل آواز:

رنجی تهرانی ، عراقی

غزل آواز محمودی خوانساری:

ما را دل از کشاکش دنیا شکسته است
این کشتی از تلاطم دریا شکسته است
تنها ننالم از غم ایام و جور یار
باشد مرا دلی و زصد جا شکسته است
از آنچه پیش دوست بود در خور نثار
تنها مرا دلی بود اما شکسته است
یک دل به سینه دارم و یک شهر دلستان
بازار من زگرمی سودا شکسته است


غزل آواز شجریان:
هر شب دل پر خونم بر خاک درت افتد
باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد
زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز
آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد
آیم به درت افتم تا جور کنی کمتر
از بخت بدم گویی خود بیشترت افتد
من خاک شوم جانا در رهگذرت افتم
آخر به غلط روزی بر من گذرت افتد
زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز
آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

;

یک شاخه گل ۴۱۰

آثار مرتبط

نظرات کاربران