آثار رادیویی / برگ سبز

Barge Sabz 246

Afshari

Vocal:

MohammdReza Shajarian

Musicians:

Ahmad Ebadi
Homayoun Khorram
Majid Najahi

Announcer:

Roshanak

PoetText:

Sadi

Vocal Lyrics:

Sadi

برگ سبز ۲۴۶

افشاری

آواز:

محمدرضا شجریان

نوازندگان:

احمد عبادی (سه‌تار)
همایون خرم (ویولن)
مجید نجاحی (سنتور)

گوینده:

روشنک

اشعار متن:

سعدی

غزل آواز:

سعدی

یك روز به شیدایی در زلف تو آویزم

زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

گر قصد جفا داری اینك من و اینك دل  

ور رای وفا داری جان در قدمت ریزم

سعدی (غزل)

                                                                       

یك روز به شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

گر قصد جفا داری اینك من و اینك دل

ور رای وفا داری جان در قدمت ریزم

مجنون رُخ لیلی چون قیس بنی عامر

فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم

 سعدی (غزل)

                                                             

 پای سرو بوستانی در گل است

سرو ما را پای معنی در دل است

نیك خواهانم نصیحت می‌كنند

عشق بر دریا زدن بی‌حاصل است

 سعدی (غزل)

                                                                       

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز
فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

گر بی‌تو بود جنت بر گنگره ننشینم 

ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم

سعدی (غزل)

                                                                         

 مجنون رُخ لیلا چون قیس بنی عامر
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز 

فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

 سعدی (غزل)

                                                                       

یك روز به شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

گر قصد جفا داری اینك من و اینك دل

ور رای وفا داری جان در قدمت ریزم

 سعدی (غزل)

;

برگ سبز ۲۴۶

آثار مرتبط

نظرات کاربران